ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่าแฝก

นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก

นายอดุลย์ เสมอใจ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝกข่าวประชาสัมพันธ์


บริการข้อมูล

เทศบัญญัติ


งานกิจการสภาเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ภาพกิจกรรมหนังสือราชการ


วีดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

การจัดการแช่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


ธนาคารขยะ "ขยะฮอมบุญ เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์"


กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


ภาพพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


การป้องกันและดับไฟป่าในพื้นที่ตำบลป่าแฝก ปี 2567


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลป่าแฝก ประจำปี 2567


สีสันงานกีฬาประชาชนตำบลป่าแฝก ประจำปีงบประมาณ 2567


แหล่งเรียนรู้บ้านไร่อิงตะวัน


ประวัติเทศบาลตำบลป่าแฝก


วีดีทัศน์แนะนำผลงานของเทศบาลตำบลป่าแฝก


โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ทต.ป่าแฝก


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566


ออกสำรวจและดับไฟป่าในพื้นที่ตำบลป่าแฝกและพื้นที่ข้างเคียง


โครงการพิธีมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565


22 มีนาคม 2566 วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดทำโดยเทศบาลตำบลป่าแฝก


โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอแม่ใจ ประจำปี 2566


กิจกรรมโครงการวันท้องถิ่นไทย 2566

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ระบบข้อมูลข่าวสาร


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 305212 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 224 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 85243 ครั้ง