นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก

นายอดุลย์ เสมอใจ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝกข่าวประชาสัมพันธ์


บริการข้อมูล

เทศบัญญัติ


งานกิจการสภาเทศบาล

วิสัยทัศน์"อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำพอเพียง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ระบบข้อมูลข่าวสาร


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 278685 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 41 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 6818 ครั้ง