นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก

นายอดุลย์ เสมอใจ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก



ข่าวประชาสัมพันธ์


บริการข้อมูล





เทศบัญญัติ


งานกิจการสภาเทศบาล









ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา










การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร





ระบบข้อมูลข่าวสาร


























จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 278686 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 42 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 6819 ครั้ง