นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก

นายอดุลย์ เสมอใจ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝกข่าวประชาสัมพันธ์


บริการข้อมูล

เทศบัญญัติ


งานกิจการสภาเทศบาล

คู่มือมาตรฐานการให้บริการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ระบบข้อมูลข่าวสาร


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 278691 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 47 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 6824 ครั้ง