ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่าแฝก

นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก

นายอดุลย์ เสมอใจ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝกข่าวประชาสัมพันธ์


บริการข้อมูล

เทศบัญญัติ


งานกิจการสภาเทศบาล

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

     


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ระบบข้อมูลข่าวสาร


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 278696 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 52 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 6829 ครั้ง