นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก

นายอดุลย์ เสมอใจ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝกข่าวประชาสัมพันธ์


บริการข้อมูล

เทศบัญญัติ


งานกิจการสภาเทศบาล

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ระบบข้อมูลข่าวสาร


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 278688 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 44 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 6821 ครั้ง