นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก

นายอดุลย์ เสมอใจ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝกข่าวประชาสัมพันธ์


บริการข้อมูล

เทศบัญญัติ


งานกิจการสภาเทศบาล

วิสัยทัศน์"อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำพอเพียง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ระบบข้อมูลข่าวสาร


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 305213 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 225 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 85244 ครั้ง