นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก

นายอดุลย์ เสมอใจ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝกข่าวประชาสัมพันธ์


บริการข้อมูล

เทศบัญญัติ


งานกิจการสภาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ระบบข้อมูลข่าวสาร


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 263393 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 7 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 5113 ครั้ง