นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก

นายอดุลย์ เสมอใจ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝกข่าวประชาสัมพันธ์


บริการข้อมูล

เทศบัญญัติ


งานกิจการสภาเทศบาล

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ระบบข้อมูลข่าวสาร


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 305198 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 210 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 85229 ครั้ง