นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก

นายอดุลย์ เสมอใจ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝกข่าวประชาสัมพันธ์


บริการข้อมูล

เทศบัญญัติ


งานกิจการสภาเทศบาล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง             


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ระบบข้อมูลข่าวสาร


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 281692 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 103 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 11672 ครั้ง